ലോഗോസ് ക്വിസ് 2016 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ

  LOGOS QUIZ 2016  WINNERS

GROUP

First

Second Third
A Aleena Sojan
Thrissur
Joshua Sakkaria
Alappuzha
Diya Mary
Kottappuram
B Ann Antu
EKM-ANG
Reethu Maria
TVM (L)
Merin Thomas
Thrissur
C Sr. Kripa Maria SH
Kothamangalam
Athulya
Thamarassery
Evulin Rose Raphy
Thrissur
D Beena Jacob
Palai (Logos Prathibha)
Sophy Joseph
EKM-ANG
Jessy Jose
EKM-ANG
E Laila John
Palakkad
Sheela Shaji
Kanjirapilly
Jessy Jose
Changanassery
F Elikutty Thomas
Kothamangalam
Rosily Augustine
Thrissur
Lucykutty Dominic
Varappuzha

    

Logos Family Quiz - 2016
    I    Irinjalakuda    Philomina Baby Kannampuzha, Tony, Nissy Tony
    II    Thirssur    Sini Thomas, Merin, Terrin
    III    Kottayam    Lalson Mathew Puthenpurackal,Reena,Leenus

Archived Pages
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2011 സംസ്ഥാനനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2012 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2013 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2014 സംസ്ഥാനനതല വിജയികൾ